Hà Nội: Tạm ứng 85 tỷ đồng dự trữ hàng cứu trợ thiên tai

ThienNhien.Net – Thành phố Hà Nội vừa quyết định tạm ứng 85,05 tỷ đồng cho 3 doanh nghiệp để thực hiện dự trữ hàng hóa phục vụ công tác cứu trợ đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân vùng thiên tai trên địa bàn thành phố năm 2011.

Theo đó, 3 doanh nghiệp sẽ thực hiện dự trữ 5 mặt hàng là sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, nước sạch đóng chai hoặc bình, nến thắp sáng, thực phẩm chế biến từ thịt và cá, sữa uống trong thời gian từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2011.

Thành phố giao cho Sở Tài chính có trách nhiệm chuyển số tiền trên cho các doanh nghiệp sau khi các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các thủ tục theo hướng dẫn của liên Sở Tài chính – Công Thương. Các doanh nghiệp có trách nhiệm dự trữ hàng theo cam kết, sử dụng vốn được tạm ứng đúng mục đích và hoàn trả Quỹ Dự trữ tài chính thành phố đúng thời gian quy định.