Bộ sách quý về tài nguyên sinh vật nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh

ThienNhien.Net – Với những đóng góp to lớn trong hoạt động điều tra, đánh giá tài nguyên và bảo tồn đa dạng sinh học, Cụm công trình “Động vật chí Việt Nam, Thực vật chí Việt Nam, Sách Đỏ và Danh lục Đỏ Việt Nam” của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) là một trong 12 công trình vinh dự được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ năm 2010.

Lễ trao giải ngày 18/2 (Ảnh: Báo Đất Việt)

Cụm công trình được thực hiện với sự tham gia, đóng góp của nhiều thế hệ các nhà khoa học thuộc các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước.

Không chỉ tập trung phân loại tài nguyên động, thực vật theo hệ thống họ, giống, loài, phân loài, bộ sách còn cung cấp nhiều dẫn liệu về đặc trưng điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ở nước ta cũng như nhiều quốc gia trên thế giới.

Lễ trao giải được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức vào ngày 18/2, vinh danh 32 công trình thuộc 5 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội và nhân văn; Khoa học kỹ thuật; Khoa học nông nghiệp; Khoa học y dược, trong đó, 12 công trình được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 20 công trình được trao tặng Giải thưởng Nhà nước.