Tiết kiệm điện, nước trong nông nghiệp

Tranh thủ bơm nước vào các giờ thấp điểm để tận dụng nguồn điện lưới và tiết kiệm - Ảnh minh họa

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu ngành thủy lợi thực hiện sử dụng tiết kiệm điện, nước trong sản xuất nông nghiệp. Đây là một trong những biện pháp hiệu quả nhằm tiết kiệm điện, nước góp phần bảo đảm cuộc sống sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân.

Đối với các trạm bơm điện, cần xây dựng lịch bơm cấp nước, đảm bảo hoạt động đồng bộ toàn hệ thống giữa các trạm bơm nhỏ với trạm bơm lớn, chú ý  theo dõi thường xuyên mực nước, tranh thủ bơm vào các giờ thấp điểm để tận dụng nguồn điện lưới và tiết kiệm.

Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu phải kiểm tra, đánh giá hiện trạng nguồn nước (lượng mưa, hồ chứa, sông suối, xâm nhập mặn…) để xây dựng kế hoạch sử dụng nước cân đối với khả năng đáp ứng của nguồn nước.

Đối với hệ thống tự chảy (hồ, đập, cống…), cần xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan điều hành hệ thống hồ chứa, cấp nước phục vụ sản xuất đúng thời vụ đồng thời thực hiện nghiêm túc việc luân phiên cấp nước theo tuyến kênh; kiểm tra, tu bổ các bờ vùng, bờ thửa, không để tình trạng rò rỉ qua bờ kênh, các cửa van, cánh cống.

Đối với lĩnh vực trồng trọt, để sử dụng tiết kiệm và hiệu quả điện, nước, Bộ yêu cầu điều chỉnh linh hoạt cơ cấu mùa vụ phù hợp với từng vùng, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của khô hạn, úng ngập.

Đồng thời, áp dụng các biện pháp khoa học tưới tiết kiệm nước. Đối với lúa, vận động nông dân “dồn điền, đổi thửa”, làm phẳng mặt ruộng, tránh ứ đọng nước, hạn hán cục bộ; với cây trồng cạn, áp dụng có hiệu quả tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt…

Trong lĩnh vực chăn nuôi, khuyến khích các hộ gia đình, trang trại chăn nuôi xây hầm biogas để tạo nguồn năng lượng sinh học sử dụng để đun nấu và chạy máy phát điện phục vụ nhu cầu tại chỗ.

Đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đẩy mạnh các hình thức kinh tế hợp tác trong nuôi trồng thủy sản, thực hành quy trình sản xuất nông nghiệp tốt, bền vững (Global GAP); áp dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý ao nuôi, sử dụng nước ngọt tiết kiệm; hỗ trợ phát triển nuôi biển và ven các đảo xa.

Cùng với đó, tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình nuôi thủy sản khép kín theo tiêu chuẩn tiên tiến, nhằm tiết kiệm nước và kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn.