Cấp phép khai thác vàng sa khoáng 4 khu vực ở Kon Tum

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý cho UBND tỉnh Kon Tum quản lý, cấp phép khai thác vàng sa khoáng trên 4 khu vực thuộc địa bàn tỉnh này.

Bốn khu vực bao gồm: dọc tuyến sông Pô Kô, đoạn qua huyện Ngọc Hồi và huyện ĐăkGlei; suối ĐăkBlô thuộc huyện ĐăkGlei; suối ĐăkHơDrai thuộc huyện Ngọc Hồi và suối ĐăkPru thuộc huyện ĐăkGlei.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Kon Tum khoanh định cụ thể các diện tích phân bố vàng sa khoáng nằm trong các khu vực đã đề nghị; lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực để cấp phép hoạt động khoáng sản; xây dựng phương án bảo vệ môi trường, ràng buộc việc khai thác khoáng sản với bảo vệ môi trường và dòng chảy của sông, suối; đồng thời giám sát, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm.