Duyệt quy hoạch ứng dụng bức xạ trong 4 lĩnh vực

ThienNhien.Net – Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 10/6 tại Quyết định 899/QĐ-TTg với hai mục tiêu và hai nhiệm vụ cụ thể.

(Ảnh minh họa: vaec.gov.vn)

Cụ thể, Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2015 xây dựng, hoàn thiện cơ bản cơ sở vật chất và đào tạo cán bộ về ứng dụng kỹ thuật bức xạ và kỹ thuật đồng vị cho các đơn vị trong Bộ Tài nguyên và Môi trường; Triển khai hoạt động nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật đồng vị và kỹ thuật hạt nhân trong 4 lĩnh vực: khí tượng thủy văn; tài nguyên nước; địa chất, khoáng sản và môi trường.

Đến năm 2020 hoàn thiện, nâng cấp các phòng thí nghiệm và đào tạo cán bộ về ứng dụng các kỹ thuật đồng vị và phân tích hạt nhân trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và môi trường đạt trình độ ngang bằng các nước tiên tiến trong khu vực.

Ngoài ra, Quy hoạch cũng nêu rõ hai nhiệm vụ cần triển khai, bao gồm việc tăng cường năng lực kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu ứng dụng bức xạ trong nghiên cứu, điều tra, thăm dò, đánh giá về tài nguyên và môi trường; và đẩy mạnh ứng dụng bức xạ trong nghiên cứu, điều tra, thăm dò, đánh giá về tài nguyên môi trường.

Trước đó, ngày 20/1/2011, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 127/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong công nghiệp và các ngành kinh tế – kỹ thuật khác đến năm 2020.