Bổ sung hai khu vực đá vôi ốp lát ở Cao Bằng vào quy hoạch

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý bổ sung hai khu vực đá vôi ốp lát thuộc huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.

Hai khu vực đá vôi ốp lát đó gồm: Khu Bản Thần, Bản Khăm Đin, diện tích 10km2 thuộc xã Vinh Quy và Khu Bản Nưa, diện tích 5,5km2 thuộc xã Cô Ngân.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan xem xét những vấn đề liên quan đến đề án thăm dò đá vôi ốp lát tại hai khu vực trên để cấp giấy phép thăm dò theo quy định.