Bổ sung một số dự án vào Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý kiến nghị của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh, bổ sung một số dự án cấp bách để đáp ứng tối đa cho nhu cầu tiêu thụ trong nước, đặc biệt là cho sản xuất điện vào Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 9/1/2012.

Cụ thể, đối với các đề án đầu tư thăm dò tài nguyên than, vùng Uông Bí – Đông Triều – Phả Lại, Thủ tướng Chính phủ đồng ý tách Đề án thăm dò mỏ Tràng Bạch và Nam Tràng Bạch thành 2 Đề án thăm dò độc lập, gồm: Đề án thăm dò mỏ Tràng Bạch và Đề án thăm dò mỏ Nam Tràng Bạch.

Đồng thời tách Đề án thăm dò mỏ Đông Tràng Bạch thành 2 Đề án thăm dò độc lập, gồm: Đề án thăm dò khu Bắc mỏ Đông Tràng Bạch và Đề án thăm dò khu Nam mỏ Đông Tràng Bạch.

Vùng Hòn Gai, Thủ tướng Chính phủ đồng ý tách Đề án thăm dò mỏ Suối Lại thành 2 Đề án thăm dò độc lập, gồm: Đề án thăm dò khu Bắc mỏ Suối Lại và Đề án thăm dò khu Nam mỏ Suối Lại.

Vùng Nội địa, bổ sung Đề án thăm dò mỏ Núi Hồng.

Đối với các dự án đầu tư khai thác mỏ than, vùng Uông Bí – Đông Triều – Phả Lại, Thủ tướng Chính phủ đồng ý tách Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên và khu Đông Tràng Bạch thành 2 Dự án độc lập, gồm: Dự án duy trì sản xuất khai thác hầm lò khu Đông Tràng Bạch với quy mô công suất 200.000 tấn/năm và Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên-mỏ Đông Tràng Bạch với quy mô công suất 450.000 tấn/năm.

Đồng thời bổ sung Dự án khai thác lộ thiên kết hợp với cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng Bạch với quy mô công suất 500.000 tấn/năm.

Vùng Hòn Gai, bổ sung Dự án cải tạo và mở rộng nâng công suất khai thác hầm lò khu Cái Đá – Khoáng sàng Suối Lại với quy mô công suất 300 nghìn tấn/năm; tách dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại thành 2 Dự án độc lập, gồm: Dự án Khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại (giai đoạn I) với quy mô công suất 700.000 tấn/năm và Dự án Khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại (giai đoạn II) với quy mô công suất 1.000.000 tấn/năm.

Vùng Cẩm Phả, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy mô công suất Dự án khai thác lộ thiên mỏ Đông Đá Mài từ 450.000 tấn/năm lên 1.500.000 tấn/năm; bổ sung Dự án khai thác lộ thiên tại khu vực nhà văn phòng và tập thể công trường của Công ty TNHH Hương Phong mỏ than Khe Tam với quy mô công suất 200.000 tấn/năm; bổ sung Dự án khai thác hầm lò dưới mức -50 mỏ than Tây Nam Khe Tam với quy mô công suất 200.000 tấn/năm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.