Tiếp tục khảo nghiệm trồng ngô biến đổi gen

Ngô biến đổi gen trồng khảo nghiệm tại Hưng Yên năm 2010. Ảnh: Nông thôn ngày nay

ThienNhien.Net – Ngày 05/05/2011, Bộ trưởng Bộ NN và PTNN ban hành quyết định 907/QĐ-BNN-KHCN công nhận kết quả khảo nghiệm hạn chế của Công ty TNHH PIONEER Hi-Bred Việt Nam và cấp phép khảo nghiệm trên diện rộng đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của cây ngô biến đổi gen.

Theo thông tin từ Bộ NNPTNT thì đến năm 2020, ba loại cây trồng biến đổi gen (BĐG) là ngô, bông, đậu tương ở nước ta dự kiến sẽ chiếm từ 30-50% diện tích. Tuy nhiên, việc nghiên cứu một số giống cây BĐG vẫn đang trong quá trình khảo nghiệm.

Được biết, theo quy trình khảo nghiệm, cây ngô sẽ được đưa vào trồng thử  diện rộng (khoảng 1ha), sau đó Hội đồng khảo nghiệm quốc gia sẽ đánh giá. Nếu đảm bảo an toàn đa dạng sinh học môi trường có thể kiến nghị để đưa ra đồng ruộng, sớm nhất là năm 2012.