Tăng thời hạn hiệu lực chứng nhận nuôi trồng thủy sản bền vững

ThienNhien.Net – Theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), kể từ ngày 21/5/2011, Giấy chứng nhận (GCN) cơ sở nuôi trồng thủy sản bền vững sẽ được tăng thời hạn hiệu lực lên thành 2 năm thay vì chỉ có thời hạn 1 vụ nuôi như quy định hiện nay.

Một cơ sở nuôi trồng thủy sản (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Thực hiện Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của Bộ NNPTNT, Bộ vừa ban hành Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số quy định về TTHC trong lĩnh vực thủy sản.

Cụ thể, về thủ tục cấp GCN cơ sở nuôi trồng thủy sản bền vững, Bộ quy định: Nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu theo cấp độ BMP hoặc GAqP hoặc CoC (kiểm tra các điều kiện nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững) thì cấp GCN tương ứng với kết quả kiểm tra. GCN cơ sở nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững có giá trị 2 năm thay vì chỉ có thời hạn 1 vụ nuôi như quy định hiện nay tại Quyết định 56/2008/QĐ-BNN.

Ngoài ra,  GCN cơ sở đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản cũng được điều chỉnh thành có hiệu lực trong thời gian 2 năm.

Thực tế cho thấy, việc tăng thời hạn có hiệu lực của GCN cơ sở, vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững sẽ tạo thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức, tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục, đồng thời vẫn đảm bảo mục tiêu quản lý của cơ quan nhà nước.