Hội thảo quốc tế về thích ứng BĐKH sẽ diễn ra tại Việt Nam

ThienNhien.Net – Hội thảo Quốc tế về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu Dựa vào Cộng đồng lần thứ 5 tại Bangladesh đã kết thúc tốt đẹp với những khuyến nghị giúp cộng đồng ở các nước đang phát triển thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu. Năm tới, Hội thảo lần thứ 6 với chủ đề về truyền thông sẽ được tổ chức tại Việt Nam.

Hội thảo Quốc tế về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu Dựa vào Cộng đồng lần thứ 5 kéo dài trong vòng hơn 1 tuần (24 – 31/3) với sự tham dự của trên 300 đại biểu đến từ 60 quốc gia trên thế giới, với rất nhiều nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan.

Hội thảo đã kết thúc với lời kêu gọi có nhiều hơn nữa các phân tích khoa học về ứng phó biến đổi khí hậu ở cấp cộng đồng, truyền thông tốt hơn về các công trình này và khuyến khích rộng rãi hơn sự tham gia của các nhà nghiên cứu.

Đây là “một sự kiện quan trọng, nơi diễn ra mối tương tác mạnh mẽ giữa các nhà khoa học, nhà hoạt động, nhà chính sách, các tổ chức NGO và đại diện chính phủ các nước”, ông Atiq Rahman, nhà khoa học hàng đầu về biến đổi khí hậu của Bangladesh, cho biết.

Một phiên họp của Hội thảo lần thứ 5 (Ảnh: Manjeet.com.np)