ASEAN và EU thảo luận về các vấn đề liên quan đến môi trường

Ban thư ký ASEAN (ASEC) và Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN (ACB) vừa mới tổ chức một hội thảo giới thiệu kéo dài hai ngày về “Vốn tự nhiên tại ASEAN” ở Bangkok, Thái Lan.

Được hỗ trợ bởi Chương trình tăng cường đối thoại EU-ASEAN (E READI), hội thảo đã tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại giữa EU và ASEAN về các công cụ và tường thuật để tích hợp vốn tự nhiên trong việc ra quyết định liên quan.

Khu vực ASEAN được biết đến với tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng sinh học. Trong những năm qua, khu vực này đã trở nên dễ bị tổn thương do suy thoái hệ sinh thái, các mảnh vụn biển, ô nhiễm nước và không khí và biến đổi khí hậu.

Tiến sĩ Vong Sok, người đứng đầu bộ phận môi trường của Ban Thư ký ASEAN cho biết: “Các quốc gia, các ngành công nghiệp và các khu vực tư nhân có nhu cầu cao hơn về đánh giá đa dạng sinh học và tăng cường vốn tự nhiên”.

Trong khi đó, nhận thức về cách các doanh nghiệp và cộng đồng ảnh hưởng đến cổ phiếu tài sản tự nhiên trên thế giới vẫn còn tương đối hạn chế.

Marta Santamaria, cán bộ chính sách của Liên minh Vốn Tự nhiên giải thích: “Tác động và sự phụ thuộc vào vốn tự nhiên tạo ra cả chi phí và lợi ích, không chỉ cho các doanh nghiệp mà còn cho xã hội”.

“Những điều này được chuyển giao dưới dạng rủi ro và cơ hội mà doanh nghiệp cần quản lý cẩn thận hơn. Phương pháp “kế toán tích hợp” vốn tự nhiên có thể giúp các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách nắm bắt được tầm quan trọng và giá trị của các dịch vụ hệ sinh thái, để đưa ra quyết định tốt hơn và hạn chế rủi ro” – Marta Santamaria cho biết thêm.

ASEAN và EU thảo luận về các vấn đề liên quan đến môi trường (Ảnh minh họa)

Trong khuôn khổ hội thảo, các đối tác của EU đã chia sẻ các thực tiễn tốt nhất để tạo ra giá trị lớn hơn từ các giải pháp dựa trên tự nhiên và hiệu quả hơn.

Sau hội thảo, một bản thảo của Bản đồ đường vốn tự nhiên ASEAN sẽ được chuẩn bị với sự tư vấn chặt chẽ giữa Ủy ban châu Âu và ASEC. Bản đồ này nhằm làm rõ cách Liên minh châu Âu, Liên minh vốn tự nhiên (NCC), ASEC, Chương trình môi trường của Liên hợp quốc, các quốc gia thành viên ASEAN (AMS) và các tổ chức quốc tế khác có thể đóng góp vào việc thành lập Nền tảng vốn tự nhiên khu vực. Một dự thảo đầu tiên có thể được thảo luận tại Đối thoại cấp cao EU-ASEAN vào mùa hè năm 2020.

Michael Bucki, Tham tán về Môi trường và Biến đổi khí hậu của EU ở Indonesia, Brunei Darussalam và ASEAN kết luận: “Kiểm kê tài sản tự nhiên và các dịch vụ hệ sinh thái liên quan giúp các quốc gia và doanh nghiệp đánh giá rủi ro và tối ưu hóa giá trị, nhưng cũng nhận ra mức độ phụ thuộc của họ vào nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm, có thể tái tạo hay không”.

Sự kiện này là một phần của một loạt các cuộc đối thoại giữa Ủy ban châu Âu và ASEAN về môi trường và biến đổi khí hậu. Nó tập hợp 65 đại diện từ Nhóm công tác ASEAN về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, các bộ liên quan từ AMS, NCC, UNEP, ASEC, ACB, Tổ chức xã hội dân sự (CSO), khu vực tư nhân, viện nghiên cứu và trường đại học, và các đoàn đại biểu EU từ Bangkok (Thái Lan) và Jakarta (Indonesia).

E-READI là chương trình hợp tác phát triển tạo điều kiện cho sự hợp tác và đối thoại giữa EU và ASEAN trong các lĩnh vực chính sách quyền lợi chung. Dựa trên kinh nghiệm hội nhập khu vực của EU, cơ sở đối thoại chính sách E-READI tăng cường hơn nữa cả quá trình hội nhập khu vực ASEAN cũng như quan hệ đối tác ASEAN-EU nói chung.