Thanh Hóa sẽ có 55 cụm công nghiệp đến năm 2020

ThienNhien.Net – Theo Quy hoạch điều chỉnh phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 – 2020, đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 55 cụm công nghiệp đưa vào khai thác, vận hành.

Trong đó bao gồm 10 cụm công nghiệp đã hoàn thành, 28 cụm công nghiệp chuyển tiếp và 17 cụm công nghiệp xây dựng mới. Tại vùng đồng bằng là 25 cụm (diện tích 651,53 ha), vùng ven biển có 13 cụm (diện tích 375 ha), vùng miền núi có 17 cụm (diện tích 452 ha).

Mục tiêu là tổng giá trị sản xuất công nghiệp trong cụm công nghiệp đến năm 2020 đạt 16.587,37 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 30% và dự kiến sử dụng khoảng 119.532 lao động.

Để hoàn thành Quy hoạch này, trong giai đoạn 2011- 2015, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng 33 cụm công nghiệp, với diện tích 993,56 ha. Giai đoạn 2016 – 2020, tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng 12 cụm công nghiệp, với diện tích 300 ha.

Được biết, định hướng phát triển của Quy hoạch này là phát triển hệ thống cụm công nghiệp để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp chế biến nông – lâm – thuỷ sản và khoáng sản nhằm khai thác tiềm năng của khu vực nông thôn tiến tới công nghiệp hoá – hiện đại hoá.

Đồng thời, Thanh Hóa phát triển hệ thống cụm công nghiệp cũng nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp nhẹ, công nghiệp hàng tiêu dùng, công nghiệp hỗ trợ, giải quyết việc làm khu vực nông thôn, thúc đẩy đô thị hoá khu vực nông thôn.