Có 6 loại tin báo bão và 3 loại tin báo lũ

ThienNhien.Net – Theo Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14/03/2011, sẽ có 6 loại tin báo bão và 3 loại tin báo lũ.

Cụ thể, 6 loại tin báo bão gồm: tin bão gần Biển Đông; tin bão trên Biển Đông; tin bão gần bờ; tin bão khẩn cấp; tin bão trên đất liền và tin cuối cùng về cơn bão (theo quy định trước đây, có 5 loại tin báo bão, gồm: tin bão xa, tin bão trên Biển Đông, tin bão gần bờ, tin bão khẩn cấp, tin cuối cùng về bão).

Trong đó, tin bão gần Biển Đông được phát khi bão hoạt động ngoài Biển Đông và có khả năng di chuyển vào Biển Đông trong 48 giờ tới.

Tin bão khẩn cấp được phát khi vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền nước ta từ 300-500 km và có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta trong 48 giờ tới, hoặc vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền nước ta dưới 300 km.

Báo lũ gồm có 3 loại tin sau: tin cảnh báo lũ; tin lũ và tin lũ khẩn cấp (theo quy định trước đây, có 2 loại tin báo lũ là thông báo lũ và thông báo lũ khẩn cấp).

Trong đó, tin cảnh báo lũ được phát khi phát hiện mưa to hoặc rất to có khả năng gây lũ; hoặc khi xuất hiện lũ bất thường.
Tin lũ được phát khi mực nước trong sông đạt mức báo động II và còn tiếp tục lên, hoặc khi mực nước trong sông đã xuống, nhưng vẫn còn cao hơn mức báo động II.

Khi mực nước trong sông đạt mức báo động III và còn tiếp tục lên, hoặc khi mực nước trong sông đã xuống, nhưng vẫn còn cao hơn mức báo động III thì phát tin lũ khẩn cấp.

Cũng theo Quy chế này, tin áp thấp nhiệt đới gần bờ, tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền, tin bão trên biển Đông, tin bão gần bờ, tin bão khẩn cấp, tin bão trên đất liền mỗi ngày ra 8 bản tin chính vào 3 giờ 30, 5 giờ 30, 9 giờ 30, 11 giờ 30, 14 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ 30 và 23 giờ 30.

Thủ tướng yêu cầu Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, hệ thống Đài thông tin Duyên hải Việt Nam khi nhận được tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, tin bão gần Biển Đông,… phải tổ chức phát tin theo quy định.

Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân khi nhận được bản tin cảnh báo, dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, thông tin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn phải đăng ngay trên số báo phát hành sớm nhất.