Hà Nội chủ động phòng chống cúm A/H5N1

ThienNhien.Net – Trước tình hình dịch cúm A/H5N1 trên đàn gia cầm xuất hiện tại một số địa phương khu vực miền Bắc, Sở Y tế Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Theo thông tin từ Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian gần đây ở một số địa phương khu vực miền Bắc như Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Lạng Sơn đã xuất hiện dịch cúm A/H5N1 trên đàn gia cầm.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các trạm thú y các quận, huyện, thị xã nắm bắt kịp thời tình hình dịch cúm A/H5N1 trên đàn gia cầm và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết, ngăn chặn không để dịch lây lan.

Trung tâm Y tế dự phòng thành phố phối hợp với Chi cục Thú y thành phố nắm bắt kịp thời tình hình dịch cúm A/H5N1 trên đàn gia cầm tại địa bàn; chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời tăng cường hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật cho trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã trong giám sát, xử lý dịch.

Đặc biệt, để phòng chống dịch cúm A/H5N1 có thể lây lan sang người, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi nặng nghi do cúm A/H5N1.

Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, trong đó chú ý các biện pháp dự phòng lây nhiễm cúm A/H5N1 từ gia cầm sang người.