Chuột chù núi cao

ThienNhien.Net – Trong nhóm các loài động vật có vú ăn kiến, Chuột chù núi cao <i>Suncus sp.</i> thuộc họ Nhím gai (Erinaceomorpha) và bộ Chuột chù (Soricomorpha) có kích thước khi trưởng thành nhỏ bé nhất, kể cả so với các loài chuột chù thuộc các họ khác trong bộ. Kích thước của chúng chỉ bằng phần đầu của chiếc bút bi. Gần đây, loài này mới được phát hiện ở miền Nam Việt Nam. Sau khi hộp sọ và DNA mẫu vật của loài được chuyển qua bảo tàng quốc tế để so mẫu, các nhà khoa học cho biết loài thú hoàn toàn mới này sẽ được công bố ở Việt Nam vào năm 2011.