Ô nhiễm làng nghề ở Bắc Ninh

Bắc Ninh là tỉnh tập trung khá đông các làng nghề, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống. Tuy nhiên, thế mạnh trên cũng để lại nhiều hậu quả về môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người. Công nghệ sản xuất lạc hậu cộng với ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa cao, đã biến nhiều làng nghề tại Bắc Ninh thành một bãi rác lớn với đủ loại chất thải rắn thải ra từ quá trình sản xuất. Nước thải từ các làng nghề, khiến cho những con mương trong mát thành màu đen, mùi hôi nồng nặc. Trong khi đó, cư dân làng nghề chủ yếu dùng nước giếng khoan cho sản xuất và cả cho sinh hoạt mà các chỉ số về độ ô nhiễm nước tại hầu hết các làng nghề đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép từ 3 đến 5 lần (số liệu của Cục bảo vệ môi trường).