ADB giúp cải thiện nước sạch cho 3 triệu gia đình Việt

ThienNhien.Net – Ngày 22/02, Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã phê duyệt chương trình hỗ trợ 1 tỷ USD nhằm cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước sạch cho hơn 3 triệu gia đình tại Việt Nam, trong đó có 500.000 hộ được cấp nối đường ống nước lần đầu tiên.

Chương trình hỗ trợ 1 tỷ USD là một phần trong chương trình đầu tư toàn quốc trị giá 2,8 tỷ USD với sự tham gia của Ngân hàng ADB, Chính phủ, các đối tác tài trợ phát triển, các nhà đầu tư tài chính khác trong ngành nước.

Một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình là giảm sự thất thoát nước sạch tại các khu vực đô thị xuống hơn 20% vào năm 2020 và đưa các đô thị của Việt Nam lên ngang tầm với các đô thị khác của châu Á về khả năng cấp nước sạch.

Chương trình đầu tư cấp quốc gia này sẽ giúp Việt Nam mở rộng phạm vị cấp nước đến 90% hộ gia đình vào năm 2020, và tỷ lệ bao phủ cấp nước sạch đạt 100% vào năm 2025.

Chương trình sẽ hỗ trợ các công ty cấp nước cải thiện và mở rộng mạng lưới cấp nước tại một vài thành phố lớn nhất của Việt Nam thông qua việc lắp đặt hệ thống cấp nước mới, sửa chữa và mở rộng mạng lưới cấp nước đang được sử dụng. Ngoài việc cải thiện cơ sở hạ tầng, chương trình này cũng sẽ nâng cao khả năng kinh doanh và công tác quản lý vận hành của các công ty cấp nước.

Hiện nay, nhiều hệ thống cấp nước đường ống tại các khu vực đô thị cần phải được nâng cấp ngay. Khoảng từ 30% đến 40% lượng nước sạch đã bị thất thoát trước khi đến được với người sử dụng cuối cùng.

Ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng ADB tại Việt Nam cho rằng “mạng lưới cấp nước còn hạn chế sẽ gây thiệt hại cho người nghèo nhiều nhất, và chương trình đầu tư này sẽ mang lại lợi ích cho họ nhiều nhất”.

ADB hiện đang cung cấp 138 triệu USD cho dự án đầu tiên thuộc chương trình đầu tư toàn quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, do Tổng công ty cấp nước Sài Gòn triển khai thực hiện. Dự án này sẽ cải thiện áp lực nước và mạng lưới cấp nước cho hơn 500.000 cư dân thành phố, và cung cấp kết nối nước sạch lần đầu cho gần 20.000 gia đình.

Dự án dự kiến cũng sẽ nâng cao công suất cấp nước của thành phố Hồ Chí Minh lên hơn 64 triệu m3/năm trong mười năm tới.