Phải đánh giá tác động môi trường trong quy hoạch đô thị

ThienNhien.Net – Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Theo thông tư hướng dẫn, các đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng phải lập đồng thời đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng.

Nội dung đánh giá môi trường chiến lược tập trung vào các vấn đề môi trường chính, các tác động tiềm tàng nhằm đề xuất phương án, giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động tiêu cực đến môi trường khi thực hiện quy hoạch xây dựng.

Cá nhân chủ trì thực hiện đánh giá tác động môi trường cho đồ án quy hoạch phải có trình độ đại học chuyên ngành, ít nhất 5 năm kinh nghiệm.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15-3-2011.