Quốc hội xem xét miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

ThienNhien.Net – Trong phiên họp toàn thể Quốc hội tại hội trường sáng 25/10, Chính phủ đã trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.


Theo đó, Chính phủ đề nghị đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp toàn bộ bao gồm diện tích đất nông nghiệp phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích làm muối; diện tích đất nông nghiệp của các hộ nghèo, hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã nhận đất giao khoán ổn định theo quy định của pháp luật; hộ cá nhân là nông trường viên, lâm trường viên; hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp ruộng đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật Hợp tác xã.

Chính phủ cũng đề nghị tiếp tục giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hằng năm đối với diện tích đất nông nghiệp của các đối tượng không được miễn thuế; và việc thực hiện miễn, giảm thuế trong 10 năm, từ 2011-2020 và áp dụng từ ngày 01/01/2011,

Theo báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày, việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là cần thiết.

Việc miễn giảm thuế trong 10 năm sẽ động viên nông dân yên tâm sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo, vì hiện có 90% số hộ nghèo của cả nước đang sống ở các vùng nông thôn khó khăn.

Bên cạnh đó, việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp nhằm thể chế hóa chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc tạo động lực tích lũy vốn, tăng đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và nâng cao đời sống của người dân khu vực nông thôn.

Trước đó, việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2003 – 2010 đã góp phần giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống, hỗ trợ nông dân có thêm vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt bảo đảm bình đẳng trong việc điều tiết thu nhập, góp phần tăng cường quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất nông nghiệp.

Cũng theo báo cáo thẩm tra, nhiều ý kiến cho rằng, trước mắt có thể tiếp tục thực hiện chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, song về lâu dài, cần thiết phải thu thuế đối với việc sử dụng đất nông nghiệp vì đây cũng là một loại tài nguyên cần phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Thực tế cho thấy, trong thực hiện chính sách miễn giảm thuế, bên cạnh những kết quả tích cực cũng phát sinh tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đai kém hiệu quả, bỏ hoang hóa đất tại một số địa phương.

Theo chương trình làm việc, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết này vào ngày 24/11/2010.