Giải thưởng cho bài viết hay về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông

Nhằm khuyến khích đông đảo người Việt trong và ngoài nước dùng trí tuệ của mình để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, Quỹ Nghiên cứu Biển Đông mới ra thông báo sẽ trao giải thưởng cho các bài viết hay về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông.
Biển Đông là vành đai bao bọc Việt Nam, là nguồn tài nguyên quan trong và có vị trí chiến lược sống còn cho đất nước. Việc có ứng pháp để bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế biển là vô cùng quan trọng. Việc này cần phải được thực hiện bằng nỗ lực của toàn dân và chính phủ, của toàn bộ người Việt trong và ngoài nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông sẽ trao các giải thưởng sau cho các bài viết hay về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông:

· 10 giải “Hoàng Sa”: 50-150 USD cho mỗi bài hay được đăng tải nguyên gốc trên trang web của Quỹ.
· 20 giải “Trường Sa”: 50 USD cho mỗi bài hay được xuất bản trên trang web của Quỹ hay những trang mạng khác (bao gồm trang web, diễn đàn và blog, vv) hay trên báo chí.
· 50 giải “Biển Đông”: 20 USD cho mỗi bài hay được xuất bản trên trên trang web của Quỹ hay những trang mạng khác (bao gồm trang web, diễn đàn và blog, vv) hay trên báo chí.

Thủ tục xét duyệt bài và trao giải thưởng

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông sẽ thành lập một Ban Giải thưởng.

Bài viết được đề xuất nhận giải thưởng(*) sẽ được gửi về địa chỉ

n
award.board@seasfoundation.org

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Ban Giải thưởng sẽ xem xét, và sẽ tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn khi cần thiết.

(*) Lưu ý: Các bài viết của thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông www.seasfoundation.org không được xin xét duyệt các giải thưởng này.