Ban hành ba bộ quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010 về việc quy định 3 bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với các loại phế liệu nhập khẩu vào Việt Nam.

Các bộ quy chuẩn này quy định chi tiết kỹ thuật đối với các loại phế liệu là sắt thép, nhựa và giấy được nhập khẩu, danh mục các loại phế liệu không được phép nhập khẩu, thành phần và số lượng các loại tạp chất có thể còn bị bám dính.

Ngoài các quy định về phân loại, cấu kiện, khối lượng…, quy chuẩn bắt buộc phế liệu trước khi nhập khẩu phải được làm sạch và không được để lẫn các thành phần nguy hại, chất phóng xạ, chất chống cháy, chất dễ cháy nổ, chất thải y tế và hóa chất có nguồn gốc từ động vật.

Đặc biệt, các quy chuẩn này không điều chỉnh đối với phế liệu nhập khẩu từ các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ quy chuẩn này là căn cứ để kiểm tra, xác định thành phần, chủng loại phế liệu được phép hoặc không được phép nhập vào Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2011.