Nhiệm vụ quy hoạch vùng Tây Nguyên đến năm 2030

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030 nhằm phát triển vùng Tây Nguyên thành vùng kinh tế động lực của cả nước về nông, lâm nghiệp, khai thác-chế biến khoáng sản bô-xít và vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là phát triển thủy điện, thủy lợi.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch vùng Tây Nguyên bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng với quy mô diện tích là 54.639 km2.

Năm 2030, dự báo dân số toàn vùng đạt khoảng 7.320.000 người; diện tích đất xây dựng đô thị là 32.500 ha, trong đó đất dân dụng khoảng 70-75 m2/người; đất xây dựng điểm dân cư nông thôn bình quân đạt khoảng 63.800 ha.

Quy hoạch đặt mục tiêu, vùng Tây Nguyên hình thành vùng tập trung phát triển các ngành kinh tế chủ lực như sản xuất nông – lâm nghiệp hàng hóa lớn, ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản phục vụ xuất khẩu. Đồng thời, phải gắn kết phát triển kinh tế-xã hội với bảo vệ an ninh quốc phòng, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng.

Về tính chất, nhiệm vụ quy hoạch xác định vùng Tây Nguyên là vùng kinh tế động lực của cả nước về nông, lâm nghiệp, khai thác – chế biến khoáng sản bô-xít và vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng hóa xuất khẩu đặc biệt là phát triển thủy điện, thủy lợi.

Đây cũng là vùng trọng điểm phát triển cây công nghiệp chủ lực cà phê, hồ tiêu, cao su phục vụ xuất khẩu; vùng sản xuất rau, hoa công nghệ cao phục vụ xuất khẩu; là vùng đầu mối, cửu ngõ giao thông về đường bộ, đường hàng không phía Tây của Tổ quốc, đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hóa và dịch vụ thương mại du lịch của các nước tiểu vùng sông Mê Kông và vùng biển Đông.

Đồng thời là vùng bảo tồn bản sắc văn hóa lịch sử đặc trưng lâu đời với các loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa nhân văn, sinh thái, cảnh quan thiên nhiên, nghỉ dưỡng cấp quốc gia và quốc tế…

Nhiệm vụ quy hoạch sẽ được thực hiện trong thời gian không quá 18 tháng, kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.