Ninh Thuận: Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững

ThienNhien.Net – Nuôi trồng thủy sản đang là một trong những ngành nghề chủ lực của ngành thủy sản tỉnh Ninh Thuận, tạo ra việc làm cho hàng ngàn lao động, tăng thu nhập, ổn định đời sống dân cư, tăng kim ngạch xuất khẩu và tạo động lực cho sự phát triển của nhiều ngành nghề khác trong tỉnh.

Để đảm bảo sản xuất ổn định, hiệu quả, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có chỉ thị về việc xây dựng, quản lý vùng và cơ sở nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chỉ thị cũng nhằm điều chỉnh tình trạng tự phát nuôi trồng thủy sản vẫn đang xảy ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh, có nguy cơ gây ra những tác hại xấu về môi trường, dịch bệnh ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm thủy sản.

Cụ thể, tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân làm nghề nuôi trồng thủy sản phải chấp hành các quy định về quy hoạch, tuân thủ quy trình công nghệ nuôi và kế hoạch thời vụ nuôi của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra.

Đồng thời, khuyến khích người nuôi trồng thủy sản tham gia vào các tổ cộng đồng để quản lý vùng nuôi và giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu vực nuôi.

Khi có dịch bệnh xảy ra, người nuôi có trách nhiệm xử lý bệnh, không xả nước thải ra môi trường, phải thông báo cho cộng đồng, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh và có phương án giải quyết phù hợp nhằm tránh lây lan dịch bệnh ra diện rộng.

UBND tỉnh Ninh Thuận giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có kế hoạch đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng vùng nuôi, đưa các công trình phục vụ nuôi tôm của các dự án vào hoạt động.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, kiểm soát sẽ được tăng cường để quản lý vùng nuôi chặt chẽ hơn. Các cơ quan chức năng cũng cần phối hợp để hướng dẫn xây dựng vùng nuôi an toàn, củng cố và phát triển các tổ cộng đồng tại các vùng nuôi, chuyển giao những công nghệ mới, hướng dẫn người nuôi thủy sản các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ môi trường.