Trang tin truyền thông khoa học công nghệ

ThienNhien.Net – Ngày 29/12, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra mắt Trang thông tin điện tử truyền thông khoa học công nghệ tại địa chỉ www.truyenthongkhoahoc.vn.

Đây sẽ là kho thông tin nhanh nhạy và đầy đủ về các chủ trương phát triển khoa học công nghệ, kết quả của những chương trình nghiên cứu, tiến bộ khoa học công nghệ, kinh nghiệm phát triển khoa học công nghệ ở Việt Nam cũng như trên thế giới.

Trang tin được sử dụng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, với những chuyên mục chính như: hoạt động khoa học công nghê, năng lượng nguyên tử, sở hữu trí tuệ, khoa học công nghệ địa phương…

Ông Trần Quang Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học Công nghệ, đơn vị chủ quản trang tin cũng cho biết thêm, cổng thông tin được xây dựng trên công nghệ hiện đại, tích hợp video, audio, sẽ là cầu nối giữa các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân trong tiến trình đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Ngoài ra, “đây cũng là nguồn thông tin chính thống, phản ánh toàn diện công tác khoa học công nghệ tại Việt Nam,” ông Tuấn nói.