Đà Nẵng: Nghiêm cấm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng

ThienNhien.Net – UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản nghiêm cấm việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang đất dự án hoặc các hình thức khai thác đất rừng không đúng mục đích khi chưa có chủ trương của UBND thành phố.


Cụ thể, trong trường hợp Chủ tịch UBND các quận, huyện vẫn tự ý thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Hiện nay, tình trạng chuyển đổi mục đích đất trồng rừng sang các loại đất khác khi chưa có chủ trương của UBND thành phố vẫn đang diễn ra thường xuyên trên địa bàn quận Liên Chiểu và huyện Hoà Vang, làm ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung của thành phố.

Văn bản chỉ đạo của thành phố về vấn đề này sẽ giúp ổn định quy hoạch sử dụng đất rừng của thành phố Đà Nẵng.