9,6 tỷ đồng cho hệ thống phát điện hỗn hợp

ThienNhien.Net – Tỉnh Quảng Ngãi vừa thông qua dự án hệ thống phát điện hỗn hợp Pin mặt trời-Tua bin gió-Diezel tại xã An Bình, huyện đảo Lý Sơn, với tổng mức đầu tư khoảng 9,6 tỷ đồng.

Trong số vốn trên có 80% vốn tài trợ ODA và còn lại là vốn đối ứng của địa phương. Dự án này do Trung tâm năng lượng tái tạo và Cơ chế phát triển sạch, Viện năng lượng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng.

Dự án hệ thống phát điện hỗn hợp nhằm cung cấp điện sinh hoạt cho hơn 100 hộ dân chưa được dùng điện ở xã An Bình (đảo Bé), huyện Lý Sơn. Hệ thống phát điện hỗn hợp Pin mặt trời-Tua bin gió-Diezel gồm các thành phần chính như tuabin gió với công suất 10 Kw, dàn Pin năng lượng mặt trời 14,4 kWp, hệ thống ắc quy 4800Ah, máy phát Diesel 20 Kw.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Huế đề nghị đơn vị tư vấn khi xác lập quy mô công suất của hệ thống phải dự kiến các modun mở rộng cho tương lai; việc chọn thiết bị phải tính đến sự tương thích và phổ biến trên thị trường, các thiết bị phải được chống ăn mòn hóa học do môi trường biển gây ra. Chủ tịch giao Sở Công Thương khẩn trương hoàn thành các thủ tục cần thiết để triển khai dự án vào năm 2009.

Việc khai thác và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng gió và mặt trời để thay thế một phần nguồn năng lượng hoá thạch đang dần cạn kiệt, đồng thời góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường là rất cần thiết cho điều kiện chưa có điện lưới quốc gia như ở huyện Lý Sơn hiện nay.