Ninh Thuận triển khai chi trả dịch vụ môi trường rừng

ThienNhien.Net – Tháng 09/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng trên toàn quốc và hiện Ninh Thuận là một trong những tỉnh đầu tiên triển khai thực hiện Nghị định này.

Ngày 23/12, tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Ninh Thuận đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 99; thành lập tổ kỹ thuật; thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP cũng như xác định phạm vi, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng và đất các khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh…

Được biết, Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong trong khu vực Đông Nam Á khởi xướng thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES). Chính phủ đã ban hành Quyết định số 380/2008/QĐ-CP thí điểm thực hiện tại 2 tỉnh Lâm Đồng và Sơn La trong giai đoạn 2 năm 2008-2009.

Sau 1 năm thực hiện thí điểm, Chính phủ đã chính thức giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiến hành xây dựng Nghị định PFES áp dụng rộng rãi trên phạm vi toàn quốc.

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng là tạo cơ chế tài chính mới cho công tác bảo vệ và phát triển rừng thông qua việc chi trả bằng nguồn tiền uỷ thác của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trả cho bên cung ứng; cải thiện thu nhập của những đối tượng trực tiếp lao động bảo vệ và phát triển rừng bằng kết quả lao động để cung ứng dịch vụ môi trường rừng của chính họ; xã hội hoá công tác bảo vệ và phát triển rừng theo nguyên tắc những người sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải trả tiền cho những người cung ứng dịch vụ môi trường rừng nhằm góp phần bảo vệ rừng tốt hơn.