Thành lập Hội sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

ThienNhien.Net – Nhằm nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, cuối tháng 11 vừa qua, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định số 1347/QĐ-BNV cho phép thành lập Hội Khoa học và Công nghệ Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (NLTK&HQ) Việt Nam.

Theo Tạp chí Hoạt động Khoa học ngày 23/12/2010, Hội này hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận, tự chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động, tự chủ về tài chính; quan hệ, hợp tác với các tổ chức xã hội trong khu vực và trên thế giới theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận, phù hợp với thông lệ và tập quán quốc tế.

Ngày 22/ 12 mới đây, tại Hà Nội, Hội KH&CN sử dụng NLTK&HQ đã tổ chức đại hội lần thứ nhất nhằm thông qua điều lệ, phương hướng hoạt động và bầu Ban Chấp hành trung ương Hội.

Theo đó, phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian trước mắt là xây dựng chiến lược phát triển, củng cố tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, liên kết với các tổ chức KH&CN, phát triển mạng lưới chuyên gia trong lĩnh vực sử dụng NLTK&HQ…