Ra mắt Mạng lưới Bảo vệ Môi trường và Thích ứng với BĐKH

ThienNhien.Net – Ngày 17/12/2010 tại trường đại học Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (DRAGON institute) phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD) đã tổ chức Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm và ra mắt Mạng lưới Bảo vệ Môi trường và Thích ứng với Biến đổi Khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long".

Hội nghị tập trung vào những thách thức về Môi trường thay đổi, vào bảo vệ sông ngòi và phát triển bền vững ở Việt Nam và đồng bằng sông Cửu Long, biến đổi khí
hậu và đa dạng sinh học, và việc nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó với biến đổi khí hậu … đồng thời thảo luận về quy chế thành lập mạng lưới Mạng lưới Bảo vệ
Môi trường và Thích ứng với Biến đổi Khí hậu.

Các đại biểu đến từ Chi cục bảo vệ môi trường của 13 tỉnh miền Tây, các tổ chức phi chính phủ, các nhà khoa học từ các Viện, trường đại học trong khu vực, đã tích cực
đóng góp ý kiến cho dự thảo quy chế thành lập mạng lưới và thống nhất tham gia mạng lưới cộng đồng bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long.

Thay mặt ban tổ chức hội thảo, GS.TS. Lê Quang Trí, Phó hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu cho rằng việc thành lập mạng lưới là rất cần thiết để bảo vệ môi trường thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu, duy trì đa dạng sinh học và chất lượng môi trường sống cho cộng đồng, đảm bảo sự phát triển bền vững của đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai bằng phương pháp tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội nhân sự cho việc lập kế hoạch phát triển địa phương.