Thi vẽ nhãn du lịch bền vững

ThienNhien.Net – Ngày 15/12, Tổng cục Du lịch đã phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu chứng nhận và biểu trưng Nhãn sinh thái/Nhãn du lịch bền vững “Bông sen xanh” với 5 cấp độ khác nhau để cấp cho các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Biểu trưng Nhãn sinh thái/Nhãn du lịch bền vững “Bông sen xanh” sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái của cơ sở lưu trú du lịch.

Qua đó, ngành du lịch hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững, tăng cường hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của các cơ sở lưu trú.

Cuộc thi sẽ lựa chọn những biểu trưng thể hiện rõ nét nhất quyết tâm đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường của ngành du lịch. Đây cũng là biểu tượng để giới thiệu, quảng bá đối với khách du lịch về cơ sở lưu trú du lịch thân thiện với môi trường nhằm tăng cường thu hút khách du lịch đến Việt Nam.

Biểu trưng được lựa chọn cần có ý tưởng hay, thể hiện được ý nghĩa bảo vệ môi trường tự nhiên và nhân văn, đảm bảo tính hấp dẫn và độc đáo, có tính khái quát, dễ nhận biết, dễ nhớ.

Ban tổ chức chính thức nhận bài dự thi từ ngày 15/12 đến hết ngày 23/12/2010.