Công bố Luật Khoáng sản sửa đổi

ThienNhien.Net – Ngày 14/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố 3 luật mới theo lệnh của Chủ tịch nước , trong đó có Luật Khoáng sản sửa đổi đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 vừa qua.

Theo đó, giải quyết các bức xúc nổi cộm trong quản lý khoáng sản là một trong những mục tiêu, yêu cầu cơ bản mà Luật Khoáng sản sửa đổi lần này quy định. Cụ thể, Luật bãi bỏ các quy định bất cập, bổ sung các quy định về những vấn đề mới phát sinh, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản gắn với yêu cầu phân cấp và cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển, các điểm mới trong Luật này là cấp giấy phép khai thác khoáng sản qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản, quản lý Nhà nước về khoáng sản, phân cấp thẩm quyền cấp phép…

Mặt khác, Luật đã bổ sung quy định về Chiến lược khoáng sản nhằm định hướng phát triển ngành công nghiệp khai khoáng cũng như công tác lập quy hoạch và thăm dò khoáng sản, tránh tình trạng chồng chéo.

“Điểm mới mang tính “đột phá” của Luật là sự thay đổi cơ bản cơ chế quản lý khoáng sản thông qua các quy định về tài chính, phù hợp với nền kinh tế thị trường hiện nay”, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết.

Luật quy định khoản thu khi Nhà nước cấp quyền khai thác khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân được gọi là “tiền cấp quyền khai thác khoáng sản”, đây là một phần lợi ích mà chủ sở hữu được hưởng khi trao quyền khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân.

Về hạn chế tình trạng xin-cho trong cấp phép, khai thác khoáng sản, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết, với các quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản (khu vực đã thăm dò cũng như chưa thăm dò), về cơ bản dần dần sẽ cắt bỏ được cơ chế xin – cho hiện nay, đồng thời cũng khắc phục tiêu cực trong chuyển nhượng khai thác khoáng sản.

Ngoài ra, Luật cũng đã quy định về nguyên tắc và điều kiện cấp phép thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản nhằm tăng chất lượng công tác thẩm định hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác và lựa chọn được tổ chức, pháp nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm khi được cấp phép.

Luật Khoáng sản sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011.