Điểm mới của Luật Khoáng sản

ThienNhien.Net – Sau nhiều phiên thảo luận và góp ý, ngày 17/11, Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Khoáng sản sửa đổi. Bên cạnh việc quy định quyền đấu giá khai thác khoáng sản, Luật cho phép doanh nghiệp chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản nếu có nhu cầu.

Lí giải về quyền đấu giá khai thác khoáng sản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, Luật Khoáng sản quy định việc cấp quyền khai thác khoáng sản phải được thực hiện trên cơ sở đấu giá quyền khai thác khoáng sản, nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, bảo đảm tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đặc biệt xóa bỏ tình trạng xin – cho trong khai thác khoáng sản.

Đối với trường hợp cấp quyền khai thác không thông qua đấu giá, Luật quy định chỉ được tiến hành ở khu vực khoáng sản do Thủ tướng quyết định. Như vậy, việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện cả ở khu vực hoạt động khoáng sản nhưng chưa thăm dò khoáng sản và khu vực đã thăm dò khoáng sản.

Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản thì tổ chức, cá nhân trúng phải thực hiện việc thăm dò khoáng sản. Kết quả thăm dò do Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia thẩm định và phê duyệt.

Liên quan đến việc chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định, dự thảo luật không khuyến khích điều này. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản không thể tiếp tục thực hiện dự án, có nhu cầu chuyển nhượng dự án để thu hồi vốn, vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định đề nghị cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản.

Được biết, có 79,31% đại biểu thán thành dự Luật. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011.