Sẽ cấp miễn phí phương tiện phân loại rác tại nguồn

Theo dự thảo Nghị định về các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường, Nhà nước sẽ sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường để cung cấp miễn phí cho người dân các phương tiện nhằm phân loại rác tại nguồn.

Dự thảo này, vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành, cũng đề cập đến việc Nhà nước sẽ hỗ trợ 50% vốn xây dựng các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, cơ sở tái chế chất thải; cơ sở xử lý chất thải y tế hay cơ sở hỏa táng, điện táng.

Đối với các công trình trung tâm, trạm tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu và khắc phục sự cố môi trường, cơ sở khắc phục hậu quả môi trường sau chiến tranh, Nhà nước sẽ ưu đãi lãi suất sau đầu tư.

Dự thảo cũng đề xuất giảm 50% thuế thu nhập đối với phần thu nhập chịu thuế đối với các cá nhân hoạt động trong các cơ sở kinh doanh, hợp tác xã hoạt động bảo vệ môi trường. Cơ sở kinh doanh, hợp tác xã thực hiện dự án sản xuất năng lượng tái tạo từ sức gió, ánh sáng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt được miễn phí bảo vệ môi trường.

Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bình chọn và trao giải thưởng Bảo vệ môi trường, nhằm tôn vinh các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực này.