Điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm nước hồ Tây

ThienNhien.Net – Ngày 08/11/2010, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản giao cho quận Tây Hồ thực hiện đề án điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước, hệ thống sinh thái lòng Hồ Tây, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm và khai thác, sử dụng hồ một cách hợp lý.

Báo Hà Nội Mới ngày 09/11/2010 cho biết, mọi hoạt động liên quan đến việc quản lý hồ Tây phải tuân theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định hiện hành, gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm điều hòa hệ thống thoát nước.

UBND quận Tây Hồ chịu trách nhiệm toàn diện trước thành phố về công tác quản lý hồ trên các lĩnh vực, từ trật tự, trị an, quản lý, cấp phép xây dựng tới duy trì vệ sinh môi trường, quản lý di tích, cấp phép quảng cáo, nuôi trồng thủy sản.