Tây Ninh cấm sử dụng vỏ, bã và dầu vỏ hạt điều làm chất đốt

ThienNhien.Net – Nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dân, UBND tỉnh Tây Ninh vừa chỉ đạo nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sử dụng vỏ, bã, dầu vỏ hạt điều làm chất đốt trên địa bàn tỉnh khi chưa có hệ thống xử lý khí thải đạt chuẩn quy định.


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, một số nhà máy, xí nghiệp sử dụng vỏ, bã và dầu vỏ hạt điều làm nhiên liệu đốt trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, khí thải phát sinh từ quá trình đốt vỏ, bã và dầu vỏ hạt điều chứa chất độc hại tồn tại trong môi trường không khí và khó xử lý, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh chỉ đạo, các tổ chức, cá nhân sử dụng các chất trên làm chất đốt không có hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy vào mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ sản xuất sạch hơn và thân thiện hơn với môi trường vào việc xử lý khí thải phát sinh khi sử dụng vỏ, bã và dầu vỏ hạt điều làm chất đốt.

Đồng thời, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân làm trái với quy định.

Đối với các cơ sở đã lắp đặt thiết bị xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn, phải thường xuyên giám sát khí thải và báo cáo tình hình sử dụng vỏ, bã, dầu vỏ hạt điều làm chất đốt, kết quả giám sát chất lượng môi trường không khí 6 tháng/lần về Sở Tài nguyên và Môi trường.