Đà Nẵng siết chặt hoạt động khai thác khoảng sản

ThienNhien.Net – Theo điều tra của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Đà Nẵng có 11 loại khoáng sản, tuy chủng loại và trữ lượng thuộc dạng nghèo so với nhiều địa phương trong cả nước song do được quản lý chặt chẽ và khai thác hiệu quả nên khoáng sản mang lại lợi ích không cho cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố.


Báo điện tử Bộ Tài Nguyên Môi Trường Việt Nam ngày 11/10/2010 dẫn lời ông Nguyễn Điểu – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP. Đà Nẵng cho biết, chủ trương của thành phố là khai thác phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn trước mắt với các biện pháp bảo vệ hợp lý và hạn chế các tác động môi trường bất lợi. Đồng thời, khoanh định những khu vực dự trữ bảo đảm có thể khai thác phục vụ phát triển kinh tế – xã hội lâu dài.

Các cơ quan chức năng của tỉnh thường xuyên đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm vừa nhằm bảo đảm các vấn đề về môi trường, nguồn thu ngân sách và quyền lợi của người dân. Ngoài ra, việc nộp thuế của doanh nghiệp và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn có sự giám sát một cách nghiêm ngặt.