Quảng Nam và Đà Nẵng phối hợp vận hành các hồ thủy điện lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 2411/BTNMT-TNN ngày 27/5/2019 gửi UBND tỉnh Quảng Nam, UBND TP Đà Nẵng và chủ các hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn về việc vận hành các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn trong thời gian còn lại của mùa cạn năm 2019.

Theo đó, để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu nước, xâm nhập mặn ở hạ du, đặc biệt là việc bảo đảm việc cấp nước an toàn cho thành phố Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với kế hoạch vận hành xả nước của các hồ chứa do tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng phối hợp đề xuất.

Riêng đối với hồ A Vương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị điều chỉnh giảm lưu lượng xả trung bình ngày xuống còn từ 20-30m3/s trong thời kỳ từ nay đến hết ngày 10/6/2019 và từ 15-20m3/s trong thời gian từ ngày 11/6 đến 31/8/2019.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp chặt chẽ với UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các chủ hồ thực hiện việc vận hành hồ theo kế hoạch để bảo đảm tiết kiệm nước, cấp nước an toàn cho hạ du đến cuối mùa cạn, đặc biệt là cho thành phố Đà Nẵng. Trong quá trình vận hành nếu có vấn đề phát sinh, phản ảnh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời hướng dẫn, xử lý.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng lưu ý, với thực tế nguồn nước hiện có tại các hồ thủy điện cho thấy, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu dùng nước của thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng cần áp dụng đồng bộ các biện pháp để bảo đảm cấp nước sinh hoạt đủ cho người dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Được biết, tại kế hoạch vận hành xả nước của các hồ chứa do UBND tỉnh Quảng Nam và UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp đề xuất, 2 nhà máy thủy điện A Vương và Sông Bung 4 thực hiện vận hành xả nước qua phát điện luân phiên trong ngày nhằm duy trì ổn định dòng chảy và hạn chế mức dao động lớn mực nước trên sông; Nhà máy thủy điện Đak Mi 4 chỉ thực hiện vận hành xả nước qua phát điện về hạ lưu sông Thu Bồn khi đã bảo đảm việc vận hành xả nước về hạ du sông Vu Gia theo quy định. Kế hoạch vận hành nêu trên được thực hiện liên tục, kể cả 2 ngày nghỉ cuối tuần.