Hội nghị công nghệ sinh học khu vực phía Nam 2009

ThienNhien.Net – Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của chương trình công nghệ sinh học (CNSH) tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2005 – 2009; định hướng phát triển CNSH đến năm 2020; công bố kết quả nghiên cứu, chuyển giao mới về CNSH tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM phối hợp với Sở Khoa học công nghệ TP.HCM và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM sẽ tổ chức “Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam 2009”.


Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực CNSH Nông nghiệp, Thủy sản, Y Dược, Thực phẩm, Môi trường, và định hướng phát triển ngành CNSH đến năm 2020.

Bên cạnh đó, sẽ có một triển lãm về các sản phẩm CNSH, thiết bị phục vụ nghiên cứu CNSH…, nhằm giới thiệu các công nghệ – sản phẩm sinh học có thể chuyển giao, thương mại hóa; giới thiệu của các doanh nghiệp, công ty về các trang thiết bị, máy móc, vật tư hóa chất phòng thí nghiệm phục vụ cho công nghệ sinh học.

Đây là dịp để các nhà khoa học, cán bộ quản lý, doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, các kết quả nghiên cứu về CNSH, cũng là cơ hội để các sinh viên hay học viên sau đại học có thẻ nâng cao kiến thức và hiểu biết về lĩnh vực này.

Hội nghị dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 23 – 24 tháng 10 năm 2009 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.