Vận hành 5 hồ chứa góp phần giảm lũ, phát điện

ThienNhien.Net – Từ ngày 01/09-15/12 hàng năm, 5 hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng, Ayun Hạ và An Khê – Ka Nak phải vận hành theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng, Ayun Hạ và An Khê – Ka Nak trong mùa lũ hàng năm.


Theo đó, từ ngày 01/09-15/12 hàng năm, 5 hồ phải vận hành theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên sau: 1- Đảm bảo an toàn cho các công trình thủy điện, hồ chứa; 2- Góp phần giảm lũ cho hạ du; 3- Đảm bảo hiệu quả phát điện.

Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện Sông Ba Hạ, Krông H’Năng, An Khê – Ka NaK, không để mực nước các hồ chứa vượt cao trình mực nước kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1000 năm.

Đối với công trình thủy điện Sông Hinh, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước thiết kế với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm.

Còn với công trình hồ chứa Ayun Hạ, đảm bảo an toàn tuyệt đối không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước gia cường ứng với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 100 năm.

Phối hợp giảm lũ cho hạ du

Quyết định cũng quy định cụ thể nguyên tắc và quy trình vận hành, phối hợp các hồ nhằm giảm lũ cho hạ du.

Theo đó, cao trình mực nước đón lũ của các hồ sông Ba Hạ là 103m, sông Hinh 207m, Krông H’Năng 252,5m, Ka Nak 513m và Ayun Hạ 203m.

Căn cứ vào lưu lượng đến hồ và mực nước hồ thực đo hiện tại, nếu dự báo trong 6 đến 12 giờ tới lũ về các hồ trên đạt đỉnh thì vận hành các hồ giảm đỉnh lũ. Khi hồ đã đạt đến mực nước dâng bình thường, thì vận hành hồ bảo đảm lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ.

Khi mực nước hồ đạt đến mực nước dâng bình thường, mà lũ đến hồ còn tiếp tục tăng và có ảnh hưởng đến an toàn của công trình, thực hiện chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình theo quy trình vận hành các hồ đã được cấp có thẩm quyền ban hành.