Chiến dịch cộng đồng làm sạch bờ biển 2010

ThienNhien.Net – Hưởng ứng ngày Làm sạch bờ biển quốc tế (ICC – International Coastal Cleanup) – 25/09/2010, Chiến dịch cộng đồng làm sạch bờ biển do Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) phát động đã được tổ chức tại bãi biển Ô Quắn, Mũi Nghinh Phong, đường Hạ Long, thành phố Vũng Tàu.


Hiện nay, tại hầu hết các bãi biển ở Việt Nam, rác thải từ nhiều nguồn khác nhau xuất hiện ngày càng nhiều. Chúng đang làm nhiễm độc môi trường biển và hủy hoại vẻ đẹp tự nhiên với tốc độ rất nhanh.

Tại Việt Nam, phong trào Làm sạch bờ biển quốc tế (ICC) được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 23/09/2000 do Liên minh Sinh vật biển Quốc tế (IMA-VN), tiền thân của Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD), khởi xướng tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Hoạt động Làm sạch bờ biển đã nâng cao nhận thức về các hiểm hoạ của các chất thải ven biển, xác định các tính chất của chất thải, đề xuất các hành động nhằm giảm sự phát sinh của rác thải và làm sạch bờ biển. Từ năm 2000, hơn 6000 tình nguyện viên đã tham gia phong trào ICC tại 18 điểm của 6 tỉnh ở Việt Nam.

Với trách nhiệm xã hội và tinh thần vì cộng đồng, hơn 300 tình nguyên viên từ Công ty Intel Products Việt Nam (IPV), Công ty Adidas Việt Nam và Hiệp Hội Thương Mại Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh (AmCham) đã hưởng ứng ngày Làm sạch bờ biển quốc tế bằng cách tham gia dọn rác thải và làm sạch bờ biển tại thành phố Vũng Tàu.