Nhân giống 5 loài cây quý tại Phong Nha-Kẻ Bàng

ThienNhien.Net – Vườn thực vật Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) vừa nhân giống thành công năm loài cây bản địa là re gừng, huê mộc, dầu rái, gụ lan và cây vàng anh.


Đây là những cây bản địa quý có trong Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và vùng phụ cận, đồng thời có giá trị kinh tế cao.

Riêng cây dầu rái còn được dùng để đóng thuyền, nhựa dùng để bịt các khe hở giữa các tấm ván ghép thuyền.

Ông Phạm Kim Vương, phụ trách Vườn thực vật Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết, vườn đã nhân giống thành công 1.000 cây re gừng, 1.000 cây vàng anh, 300 cây huê mộc, 300 cây dầu rái và 300 cây gụ lan.

Để đạt được kết quả kể trên, từ năm 2009 các cán bộ trong vườn đã thu hạt giống trong tự nhiên và tiến hành gieo ươm theo quy trình nghiêm ngặt, hạt nẩy mầm và sống đạt tỷ lệ 70%.

Việc nhân giống thành công năm loài cây bản địa kể trên nhằm bảo tồn nguồn gen các giống cây bản địa quý của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và vùng phụ cận.