ASEM bàn giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Thông tin từ buổi họp báo do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 31/08 cho biết, Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) về biến đổi khí hậu sẽ được tổ chức từ 06-07/09 tới đây tại Quảng Ninh, với gần 150 đại biểu tham dự đến từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ và một số tổ chức quốc tế.


Diễn đàn lần này được tổ chức nhằm tăng cường hợp tác Á-Âu về biến đổi khí hậu thông qua quan hệ đối tác, mạng lưới hiện có, trao đổi quan điểm và chia sẻ thông tin, thông báo những kết quả đạt được về các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Theo đó, các đại biểu sẽ thảo luận việc thực hiện các kết quả của Hội nghị lần thứ 15 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, tập trung vào giải pháp mang tính khu vực và toàn cầu.

Được tổ chức dưới hình thức hội thảo, Diễn đàn có 3 phiên chính.

Phiên 1 sẽ có chủ đề “Tác động của biến đổi khí hậu, tính dễ bị tổn thương và thích ứng”.

Phiên 2 sẽ thảo luận về cơ hội và thách thức với nền kinh tế cacbon thấp, nhằm trao đổi về năng lượng tái tạo, hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.

Phiên 3 thảo luận chủ đề Hợp tác ASEM trong các nỗ lực toàn cầu, đưa ra các khuyến nghị chính sách và sáng kiến nhằm hợp tác ASEM chặt chẽ hơn trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại Diễn đàn, nước chủ nhà Việt Nam cũng sẽ đưa ra các sáng kiến mới nhằm thảo luận, thực thi kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong khuôn khổ ASEM.

Sáng kiến tổ chức Hội thảo ASEM về biến đổi khí hậu và các biện pháp ứng phó do Việt Nam đề xuất đã được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 9 (FMN9) diễn ra vào ngày 25-26/05/2009 tại Hà Nội với chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác Á-Âu nhằm ứng phó với khủng hoảng tài chính-kinh tế và các thách thức toàn cầu”.