Những màn bắt mồi nhanh như chớp của loài tắc kè hoa

ThienNhien.Net – Những con tắc kè hoa có thể phóng lưỡi và kéo dài lưỡi gấp 1,5 lần chiều dài cơ thể để quấn quanh con mồi, trong khi lưỡi của chúng có chất dính và những con mồi khó có thể thoát thân.

Tắc kè hoa dùng lưỡi để bắt con mồi ở xa (Nguồn: Solent News)
Tắc kè hoa dùng lưỡi để bắt con mồi ở xa (Nguồn: Solent News)
Lưỡi của loài tắc kè hoa có chất dính và những con mồi khó có thể thoát thân (Nguồn: Solent News)
Lưỡi của loài tắc kè hoa có chất dính và những con mồi khó có thể thoát thân (Nguồn: Solent News)
Tắc kè hoa dùng lưỡi để quấn lấy con mồi (Nguồn: Solent News)
Tắc kè hoa dùng lưỡi để quấn lấy con mồi (Nguồn: Solent News)
Những con tắc kè hoa có thể phóng lưỡi và kéo dài lưỡi gấp 1,5 lần chiều dài cơ thể (Nguồn: Solent News)
Những con tắc kè hoa có thể phóng lưỡi và kéo dài lưỡi gấp 1,5 lần chiều dài cơ thể (Nguồn: Solent News)
Những con tắc kè hoa có thể phóng lưỡi và kéo dài lưỡi gấp 1,5 lần chiều dài cơ thể (Nguồn: Solent News)
Những con tắc kè hoa có thể phóng lưỡi và kéo dài lưỡi gấp 1,5 lần chiều dài cơ thể (Nguồn: Solent News)