Gần 200 doanh nghiệp xả thải ra sông Vàm Cỏ Đông

ThienNhien.Net – Báo cáo mới đây của Sở Tài nguyên và Môi trường Long An cho biết, hầu hết các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay đều chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Và hàng ngày có gần 200 doanh nghiệp sản xuất xả thẳng nước thải ra sông Vàm Cỏ Đông với hàng ngàn mét khối, gây ô nhiễm môi trường.


Đến lượt sông Vàm Cỏ Đông kêu cứu

Từ nhiều năm nay, dù UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo không cấp phép cho các doanh nghiệp nếu chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải, nhưng thực tế điều này vẫn diễn ra, thậm chí tại các cụm công nghiệp, một số nhà máy còn xả nước thải thẳng xuống sông không qua xử lý.

Điển hình nhất là Cụm công nghiệp Hoàng Gia, huyện Đức Hòa có 24 doanh nghiệp hàng ngày xả thẳng xuống sông từ 450-500m3 nước thải không qua xử lý gây ô nhiễm, dẫn đến sự bức xúc của người dân sống chung quanh.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra và xử phạt nhiều lần, nhưng gần hai năm nay, chủ đầu tư ở Cụm công nghiệp Hoàng Gia vẫn chưa khắc phục hệ thống xử lý nước thải.

Các cụm công nghiệp khác như Cụm công nghiệp Long Cang-Long Định, huyện Cần Đước, nhiều nhà máy chế biến thức ăn gia súc gia cầm, chế biến thủy sản vẫn hàng ngày xả nước thải thẳng xuống sông Vàm Cỏ Đông mà không có lắng lọc xử lý trước khi xả ra môi trường.

Tuy vậy, hiện nay tỉnh cũng chưa kiên quyết trong việc xử lý đối với vấn đề này, kể cả xử lý các chủ đầu tư cụm công nghiệp chậm xây dựng hệ thống xử lý nước thải.