Kiên Giang lập quy hoạch vùng đến năm 2025

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Kiên Giang vừa thiết lập bản đồ quy hoạch vùng đến năm 2025. Theo đó, tỉnh sẽ phát triển theo 4 phân vùng lãnh thổ chủ yếu.


Cụ thể, vùng Tứ giác Long Xuyên gồm TP Rạch Giá, TX Hà Tiên, huyện Kiên Lương, Hòn Đất và một phần huyện Tân Hiệp, Châu Thành, là vùng đô thị – công nghiệp – du lịch – thương mại dịch vụ và một phần sản xuất nông nghiệp.

Vùng Tây sông Hậu gồm các huyện Gò Quao, Giồng Riềng, phần còn lại của Tân Hiệp và Châu Thành, là vùng phát triển nông nghiệp, chuyên canh nông sản giá trị kinh tế cao.

Vùng U Minh Thượng gồm các huyện An Minh, An Biên, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận sẽ phát triển đa dạng nông lâm thủy sản.

Còn lại là vùng hải đảo bao gồm hai huyện Phú Quốc và Kiên Hải sẽ phát triển kinh tế biển gắn với du lịch, nuôi trồng khai thác và chế biến thủy sản.