Tăng hỗ trợ phát triển lâm nghiệp vùng Tây Nguyên

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi một số nội dung về chính sách hỗ trợ đầu tư đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư và các tổ chức tham gia Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (theo Quyết định số 166/2007/QĐ-TTg ngày 30/10/2007). Theo đó, các mức hỗ trợ sẽ được tăng lên đáng kể.


Quyết định mới nêu rõ, chủ rừng được hỗ trợ kinh phí bằng tiền Việt Nam được quy đổi từ mức hỗ trợ tương đương đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá quy đổi tại thời điểm thanh toán.

Cụ thể, đối với việc bảo vệ rừng phòng hộ, mức hỗ trợ bình quân tương đương 7USD/ha/năm (áp dụng từ năm 2007) sẽ được tăng lên là 13USD/ha/năm. Còn đối với việc trồng rừng phòng hộ mới tập trung, mức hỗ trợ bình quân sẽ tăng từ 500USD/ha lên 1.000 USD/ha. Riêng đối với rừng sản xuất, mức hỗ trợ vẫn được giữ nguyên như quy định cũ.

Tuy nhiên, trong trường hợp cải tạo vườn tạp, thay vì mức hỗ trợ chung, quyết định mới đã quy định cụ thể mức hỗ trợ theo diện tích vườn và đối tượng hỗ trợ tính theo hộ gia đình.

Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (Dự án FLITCH) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 06/2006 theo Quyết định 813/QĐ-TTg để cải thiện đời sống đồng bào Tây Nguyên, với mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo đói của các hộ dân sống dựa vào rừng, tăng cường năng lực quản lý, sử dụng rừng và đất rừng cho cộng đồng dân cư, phát triển trồng rừng có năng suất cao, trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và các hoạt động lâm sinh khác nhằm tăng khả năng cung cấp gỗ, lâm sản, tăng thu nhập của người dân, góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

Đồng thời, dự án cũng góp phần giải quyết nhu cầu thiết yếu về kết cấu hạ tầng như đường giao thông, nước sinh hoạt, trạm y tế, trường học, công trình thuỷ lợi nhỏ và nhà văn hoá công cộng của các tỉnh ở Tây Nguyên, cải thiện sinh kế cho người dân sống dựa vào rừng.

Phạm vi dự án gồm 60 xã thuộc 22 huyện của 6 tỉnh là KonTum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Phú Yên và Lâm Đồng. Dự án có quy mô lớn với tổng mức đầu tư gần 84 triệu USD, thời gian thực hiện dự án là 8 năm (2006-2014).

Có thể nói đây là một dự án phát triển nghề rừng tương đối toàn diện, từ quy hoạch, giao khoán rừng, trồng rừng, bảo vệ rừng, khai thác chế biến đến phát triển nông-lâm nghiệp kết hợp, phát triển hạ tầng nông thôn, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái…

Việc phát triển lâm nghiệp cộng đồng vừa kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch, quản lý chung của Nhà nước với phát huy tính dân chủ sáng tạo của người dân, tính tự quản của cộng đồng dân cư theo các quy ước mang tính truyền thống của nông thôn Việt Nam; kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng và lợi ích các hộ dân tham gia dự án.

Dự án FLITCH thành công sẽ là cơ hội tạo nên một xã hội nghề rừng, mà cái đích là phát triển rừng bền vững và nâng cao đời sống của người dân tham gia trồng và bảo vệ rừng.