Dự báo nhu cầu điện vượt xa tiêu dùng thực tế

ThienNhien.Net – Trước nhu cầu năng lượng ngày càng tăng trong một khu vực đang phát triển mạnh mẽ, các nước tiểu vùng sông Mê Kông đang ráo riết khai thác các nguồn lực để giải tỏa cơn khát điện năng. Trong bối cảnh đó, hàng loạt các vấn đề về chiến lược phát triển năng lượng, dự báo nhu cầu điện năng, các đánh giá tác động từ hoạt động phát triển năng lượng, thương mại điện năng… trong khu vực Mê Kông đã được bàn thảo sôi nổi tại Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm: Phát triển năng lượng vùng Mê Kông.


Hội thảo do Mạng Mạng lưới Năng lượng và Sinh Thái Mê Kông (MeeNeet) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (Warecod) tổ chức ngày 18/08/2010 tại Hà Nội đã thu hút sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng bốn quốc gia hạ lưu sông Mê Kông.

Cùng với vấn đề năng lượng chung của toàn khu vực, vấn đề năng lượng của một số quốc gia đã được bàn thảo. Các đại biểu cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với định hướng phát triển năng lượng ở Việt Nam.

Tại hội thảo, một nhóm nghiên cứu gồm các chuyên gia tư vấn độc lập về năng lượng của Việt Nam đã công bố kết quả nghiên cứu bước đầu về một số vấn đề trong xây dựng tổng sơ đồ điện của Việt Nam hiện nay.

Nhìn nhận về phương pháp xây dựng Tổng sơ đồ phát triển điện VI, nhóm nghiên cứu cho biết phương pháp hiện nay có ưu điểm là đã xem xét đầy đủ các phương diện của phát triển năng lượng, có các công cụ dự báo nhu cầu và kế hoạch sản xuất tiên tiến. Tuy nhiên, điểm tồn tại là còn thiếu những đánh giá sâu sắc và đầy đủ về mặt kinh tế, xã hội và môi trường, thiếu định hướng dài hạn về công nghệ trong quá trình xây dựng Tổng sơ đồ.

Nhóm nghiên cứu cũng nhìn nhận, các dự báo nhu cầu điện năng hiện nay vượt xa so với lượng tiêu dùng thực tế. Một trong những lý giải được đưa ra là do các dự báo được lập trong bối cảnh nền kinh tế phát triển mạnh mẽ với sự kỳ vọng lớn lao vào mức tăng trưởng của ngành công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, GDP trong kịch bản dự kiến đạt mức 7,5% thời kỳ 2005-2010 trong khi thực tế chỉ ở mức 6,9%.

Nhóm cũng cho biết hiện sự tham gia của các tổ chức ngoài nhà nước và ngoài ngành điện lực vào quá trình lập Tổng Sơ đồ vẫn còn rất hạn chế.

Quy Hoạch Tổng Thể Phát Triển Ngành Điện Lần Thứ VII của Việt Nam (Tổng sơ đồ phát triển điện năng VII) hiện đang được Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công nghiệp soạn thảo để trình Bộ Công Thương công bố vào năm 2011. Quy Hoạch Tổng Thể 7 đưa ra cơ sở quy hoạch phát triển ngành điện giai đoạn 2011 đến 2020, với tầm nhìn chiến lược đến năm 2030.