Hạn chế đầu tư trên lưu vực sông Đồng Nai

ThienNhien.Net – Trước thực trạng chất lượng nước sông Đồng Nai vẫn chưa được cải thiện, thậm chí còn ô nhiễm nặng hơn do nước thải sinh hoạt cũng như các hoạt động công nghiệp tại khu vực, Ủy ban Bảo vệ sông Đồng Nai (UBBVSĐN) vừa nghiên cứu lập danh mục những ngành nghề hạn chế đầu tư dọc lưu vực sông Đồng Nai, trình Chính phủ phê duyệt.


Cụ thể, những loại hình công nghiệp như chế biến tinh bột sắn, mủ cao su, sản xuất hóa chất cơ bản (có phát sinh nước thải công nghiệp), nhuộm, thuộc da, xi mạ, chế biến thủy sản, sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật, sản xuất phân bón, bột giấy… sẽ không được cấp phép hoạt động tại khu vực này.

Bên cạnh đó, theo Sài Gòn Giải Phóng 15/08, nhằm bảo vệ môi trường sông Đồng Nai đạt hiệu quả, UBBVSĐN đã đề nghị các tỉnh, thành từ nay đến cuối tháng 12/2010, buộc các khu chế xuất, khu công nghiệp phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nếu không làm được thì ngoài việc xử phạt nghiêm sẽ xem xét yếu tố đóng cửa tạm thời các đơn vị vi phạm.

Ngoài ra, việc phối hợp giữa các các tỉnh trong công tác bảo vệ lưu vực đến nay còn nhiều bất cập. Do đó, UBBVSĐN cũng kiến nghị Chính phủ nên có một phó thủ tướng phụ trách điều hành chung, để chấm dứt tình trạng giữa các tỉnh chỉ có “phối” mà không “hợp”.