Vedan cam kết bồi thường cho nông dân – Còn già nửa chặng

ThienNhien.Net – Sau cả năm thỏa thuận mức đền bù, hôm qua (ngày 9/8/2010), Vedan đã chấp nhận bồi thường 100% mức thiệt hại của nông dân 2 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh do ô nhiễm sông Thị Vải gây ra. Riêng với tỉnh Đồng Nai, con số đền bù cuối cùng vẫn chưa đạt được sự thống nhất giữa các bên liên quan.

Bị đưa ra tòa, Vedan xin tăng tiền “hỗ trợ”

Theo đó, số tiền Vedan đồng ý bồi thường cho nông dân TP. Hồ Chí Minh là 45,7 tỷ đồng và Bà Rịa – Vũng Tàu là 53,6 tỷ đồng, tức là bằng 100% mức đền bù mà nông dân 2 địa phương này yêu cầu.
 
Đồng Nai là tỉnh bị thiệt hại nhiều nhất do ô nhiễm sông Thị Vải gây nên. Tháng 4/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có công văn yêu cầu Vedan bồi thường thiệt hại cho nông dân tỉnh này là 119,581 tỷ đồng, tuy nhiên, Vedan vẫn chưa chịu. Hiện hai bên đang thảo thuận để đi đến mức đền bù chính thức cuối cùng.
 
Với việc Vedan chấp thuận đền bù đủ 100% mức yêu cầu, nông dân 2 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh đang xem xét rút đơn kiện Vedan.