Hơn 300 cơ sở không còn gây ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – Hiện nay, trong 439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải hoàn thành việc xử lý ô nhiễm triệt để đã có 312 cơ sở không còn gây ô nhiễm và 127 cơ sở đang triển khai xử lý ô nhiễm triệt để.


Ngày 22/07 vừa qua, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng kết công tác 6 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch, nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến, trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục Môi trường đã tổ chức 6 cuộc thanh tra với sự tham gia của thanh tra môi trường trung ương, địa phương và cảnh sát môi trường, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường các cơ sở, khu công nghiệp (KCN) và những nơi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại 46 tỉnh và thành phố.

Trong tổng số 439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải hoàn thành việc xử lý ô nhiễm triệt để đã có 312 cơ sở không còn gây ô nhiễm và 127 cơ sở đang triển khai xử lý ô nhiễm triệt để.

Ngoài các cơ sở nói trên còn có 541 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khác cần xử lý triệt để trên địa bàn 40 tỉnh, thành. Trong đó có 132 cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm, 409 cơ sở đang triển khai xử lý.

Công tác bảo vệ môi trường ở các lưu vực sông đặc biệt được chú trọng, lần đầu tiên tiến hành thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước của hơn 40 tỉnh, thành phố có các KCN đang hoạt động. Đồng thời, tích cực phối hợp với các địa phương tổ chức triển khai các đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ – Đáy và hệ thống sông Đồng Nai. 135 cơ sở sản xuất, khu, cụm công nghiệp tại lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ – Đáy và hệ thống sông Đồng Nai đã được thanh, kiểm tra. 93 cơ sở đã được xử lý, bước đầu đã chấn chỉnh các hoạt động xả thải trái phép.

Việc tăng cường triển khai Luật Đa dạng sinh học cũng được chú trọng. Hiện, Nghị định số 65 về hướng dẫn thi hành Luật và Nghị định số 69 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen đã được xây dựng và trình Chính phủ ban hành.

Ông Bùi Cách Tuyến cho hay, Tổng cục sẽ đặc biệt tập trung giải quyết dứt điểm việc khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Vedan Việt Nam về bồi thường thiệt hại cho người dân trong quý III/2010.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, các địa phương và các hiệp hội liên quan chuẩn bị và tiến hành khởi tố trong trường hợp Công ty TNHH Vedan không sẵn sàng hợp tác.